صندوق سرمایه گذاری و قرض الحسنه بهستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام:صندوق سرمایه گذاری و قرض الحسنه بهستان.

هدف: ایجاد بستری برای پس انداز، سرمایه گذاری پس اندازها و سرمایه های افراد و نیز اعطای وام های قرض الحسنه.

قوانین:

1. اعضای صندوق میبایستی یا شخصا جزو اعضای هیئت شهید هادیزاده باشند و یا از یکی از اعضای هیئت معرفی نامه گرفته باشند.

2. مبلغ ورودیه صندوق برای هر نفر از اعضاء 50،000 تومان می باشد.

3. مبلغ ماهیانه واریزی توسط هر فرد حداقل 5،000 تومان می باشد که حتما میبایست در بازه 28 پایان تا 2 ماه بعدی انجام شود.

 

1. مبالغ واریزی توسط افراد در حساب شخصی آنها ثبت و نگهداری میشود و در موقع لزوم به اعضاء گزارش مالی فردی ارائه میشود.

 

2. با توجه به برنامه ریزی های دقیق برای بهره برداری حداکثری از سرمایه افراد از اعضاء صندوق خواهشمند است که مبالغ متعهد شده را به صورت منظم منظم در تاریخ های مقرر واریز نمایند. بدیهی است که نظم در پرداخت شما در اولویت بندی و امتیاز دهی به حساب شما تاثیر بسیار مثبتی را دارد.

 

3. سرمایه های جمع آوری شده به صلاحدید مدیریت صندوق و با مشورت افراد خبره و اقتصاددان و با رعایت تمامی ضوابط شرعی و قوانین رسمی کشوری با اولویت کارهای تولیدی و نیز حمایت از کارهای اقتصادی اعضای هیئت با توجه به میزان منفعت و سودآوری و اولویت آنها سرمایه گذاری میشود و در پایان هر سال مالی به اعضا گزارش دقیق و شفاف ارائه میشود.

 

4. با توجه به اینکه صندوق اصل سرمایه افراد را تضمین کرده است فرصت بسیار مناسبی است که افراد میتوانند در غالب صندوق اقدام به سرمایه گذاری های خود نمایند.

 

5. افراد میبایست پس از واریز ماهیانه خود شماره پیگیری و تاریخ واریزی خود را به صندوق اعلام نمایند.

 

6. با توجه به اهداف بلند مدت هیئت و صندوق بهستان و نیز جمع آوری سرمایه های خرد، صندوق اخلاقا حداقل تا 3 سال  مبادرت به برگرداندن اصل سرمایه نمیکند.

 

7. صندوق بهستان در ابتدای کار فقط در موارد خیلی ضروری و خاص قادر به پرداخت وام می باشد که این امر پس از درخواست فرد متقاضی و نوع نیاز آن صورت می گیرد.

 

8. شماره حساب واریزی؛ با نک پاسارگاد؛ به نام محمودرضا حاجی علی نیلی    3148000100912451

 

شماره کارت:     4533-3174-2910-5022

 

از خداوند متعال خواستاریم به حق محمد و آل محمد به رزق و روزی ما برکت دهد و دعای ما از واسطه فیض هستی این باشد:

 

"یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین"