معرفت النفس

تفسیر انسان به انسان (نشریه هادی شماره 61 و 62)

به نام خدا

فصل سوم

اوصاف انسان در قرآن

گفتار دوم: کرامت و برتری انسان

ب) جلوه های فضیلت انسان

2. غضب قوی‌تر در انسان: ستاد جهل و سپاه غضب و لشکر شهوتِ انسان، بیش از نیروهای تهاجمی و تدافعی حیوان‌های دیگر است، لذا توانمندی اسارت همه‌ی آن‌ها را دارد و قفسه‌های باغ‌وحش که اسارتگاه انواع وحوش و طیور و اقسام مارهای سمی است، گواه صادق صلابت انسان و ضعف جانوران است. راز این درنده خویی و ستبری، نه آن است که انسان بدتر از دیگر مهاجمان حیوانی است، بلکه رمز این سطوت و سیطرت را باید در گنجینه‌ی نهایی و نهانی هویت او جست، زیرا تمام این نیروهای مهاجم، حجاب آن گوهر ثمین و دُرّ یتیم است، تا از گزند سارق درون و آسیب رهزن بیرون مصون بماند.

آقا صد رحمت به خودمون!

در سال ۲۰۱۰، انتشار عکس‌هایی مثل این خبرساز شد:

08-23-2013 08-25-15 AM

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها معرفت النفس