قرآن و عترت

سلام علی آل یاسین...!(313)

مقدمه نشریه هادی شماره های 132 و 133 و 134

 

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و...

.وأشهد أنكم؛ الائمّة الرّاشدون؛ ...المعصومون؛ ...

و شهادت مي‏دهم كه شماييد امامان رشد يافته، ... و معصوم‏ها...

عصمت و آيات و روايات معارض

ظاهر برخي از آيات با عصمت انبيا (عليهم‌السلام) تعارض دارد كه در تفسير موضوعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.[ ـ ر.ك: وحي و نبوت در قرآن كريم، ص246، «تنزيه پيامبران. ] در دعاها و مناجات‏هاي ائمه‏اطهار (عليهم‌السلام) نيز تعبيراتي وجود دارد كه ظاهراً با عصمت منافات دارد؛ مانند:

سلام علی آل یاسین...!(311)

مقدمه نشریه هادی شماره 123

 

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون..(و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نياید)

 

اشارات

....

د. حقوق متقابل پدر و فرزند

سلام علی آل یاسین...!310)

مقدمه نشریه هادی شماره 122

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون..(و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نياید)

اشارات

....

مراتب ذات و اسم

سلام علی آل یاسین...!(309)

مقدمه نشریه هادی شماره 121

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون..(و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نياید)

اشارات

...

7. خصلت ممتاز رسول اكرم‏(صلي الله عليه و آله و سلم)

سلام علی آل یاسین...!(308)

مقدمه نشریه هادی شماره 120

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون..(و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نياید)

سلام علی آل یاسین...!(306)

مقدمه نشریه هادی شماره 118

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون؛

و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نيايد

...

معناي غلبه دين

سلام علی آل یاسین...!(305)

                                             مقدمه نشریه هادی شماره 117

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون؛

و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نيايد

...

آيين پايدار

اين جمله برگرفته از آيه‏اي است كه مضمون آن سه بار در قرآن كريم ذكر شده است.[ سوره توبه، آيه 33؛ سوره فتح، آيه 28؛ سوره صف، آيه 9. ] هر سه آيه كه در ضمن آيات جهاد آمده است، پس از ترغيب و تشويق مردم به دفاع از حق، پايان اميدبخشي را به مسلمانان مجاهد نويد مي‏دهد تا بدانند ثمره تلاش آنها پيروزي و به بار نشستن نهال اسلام است. مجموع اين آيات نشان مي‏دهد كه نبردِ جانانه‏اي ميان مسلمانان و دشمنانشان بر سرِ اِحيا يا اِماته دين الهي وجود دارد، ليكن خداي متعالي دين خود را ياري مي‏كند و در نهايت، پيروزي از آنِ دين حق است.

حقيقت اين است كه هر فكر، انديشه، مكتب و آييني براي استقرار و پايداري نياز به دو امر اساسي دارد:

سلام علی آل یاسین...!(304)

مقدمه نشریه هادی شماره 116

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

وأشهد أنّ محمّداً عبده المنتجب ورسوله المرتضي أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدّين كلّه ولوكره المشركون؛

و شهادت مي‏دهم كه محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) بنده خالص و برگزيده خدا و رسول پسنديده اوست. او را با هدايت و آيين حق فرستاد تا بر جميع اديان و مذاهب، پيروز گرداند؛ هر چند مشركان را خوش نيايد.

سلام علی آل یاسین...!(303)

 

مقدمه نشريه هادي شماره 115 یا 130 جلسه ها

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و ...

أشهدُ أنّ لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له كما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم؛

...

. فضيلت علم

قرآن كريم وقتي از طبيعت و مادّه سخن مي‏گويد، بهره‏هاي طبيعي و مادّي را براي افراد عادي و حيوان، مشترك مي‏داند وچنين مي‏فرمايد: متاعاً لكم ولأنعامكم[خدا نعمت‏ها و مواهب مادي را در اختيارتان گذاشت تا وسيله بهره‏برداري براي شما و چهارپايانتان باشد (سوره نازعات، آيه 33 ]، كلوا وارعوا أنعامكم[بخوريد و چهارپايانتان را بچرانيد (سوره طه، آيه 54)]، اما وقتي از توحيد و معرفت الهي سخن مي‏گويد، عالم موّحد را در كنار ملائكه ذكر مي‏كند: و الملئكة و أُولواالعلم. به تعبير امام سجاد (عليه‌السلام) عظمت علم چنين فضيلتي به عالم بخشيده است كه در رديف فرشتگان قرار گيرد.

مرحوم استاد آيةاللَّه شعراني(قدس‌سرّه) وقتي استشهاد امام صادق (عليه‌السلام) به كلام ارسطو رانقل مي‏كند[آن حضرت در مقام استدلال بر توحيد فرمود: «... ارسطاطاليس شبهات واهي آنها را رد كرده است» (ر. ك: بحار الانوار، ج3 ص149] مي‏فرمايد:

زهي افتخار براي ارسطو كه نامش به تعظيم و مدح در كلام سليل نبوّت برده شود و سزد كه بر اقران خود بدين فضل مباهات كند. گويي حافظ از زبان حال او گفته است:

من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم / لطف‏ها مي‏كني اي خاك درت تاج سرم

شما اینجا هستید: خانه مقاله ها قرآن و عترت