سیر زبان انگلیسی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

نام سیر: زبان انگلیسی                                       سرپرست: مهدی افشاری

تعریف سیر(+ضرورت سیر):

  شکوفایی درون و سعادت فردی و اجتماعی بشر امروز، تنها در سایه ی معارف دینی و نورانیت قرآنی حاصل می شود. مخاطب معارف قرآنی نیز همه ی انسان ها هستند. لذا به منظور زمینه سازی برای ظهور و نورانی کردن انسان ها باید این معارف ذی قیمت را به همه ی انسان ها رساند و تنها در این صورت است که ما به رسالت فرهنگی خود عمل نموده ایم.از طرف دیگر از همه ی ظرفیت فرهنگی خود در جهت زمینه سازی ظهور استفاده کرده ایم. چه بسیار استعدادهای نابی که به دلیل نرسیدن حقیقت به آنها به دلیل کوتاهی ما در زیر چرخ عادات زمان از دست می روند. بنابراین هیات شهید هادیزاده به عنوان یک هیات فرهنگی در جهاد فرهنگی خود را موظف می داند که معارفی را که خود به آن رسیده و یقین یافته و چشیده، به زبان قابل فهم در دنیای امروز ارائه نماید.

برنامه های گذشته:

کتاب کالج رایتینگ (College writing from paragraph to essay- Dorothy e zemach & lisa a rumisek)

برنامه های فعلی

 3000 لغت آکسفورد: هر لغت می بایست 5 بار مرور شود که 2 بار در یک چله و 3 بار در 3 چله بعدی مرور می گردد.

برنامه های آینده و اهداف:

1-3000 لغت آکسفورد(تا اردوی مشهد 1393)

iric 2-ارتباط با

3- وضع معادل های انگلیسی برای لغات دینی که در انگلیسی معادلی ندارند.

4- ترجمه محصولات هیات به زبان انگلیسی

5- راه اندازی قسمت انگلیسی زبان سایت هیات

6- ....

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها زبان سیر زبان انگلیسی