سیر مطهر

به نام خدا

نام سير: سير مطالعه و انس با كتابهاي شهيد مطهري و شخصیت ایشان

هدف سير: در فرايند كار فرهنگي در جهت معرفت ديني و قرآني سه مرحله وجود دارد. مرحله اول مرحله تحقيق است كه در اين مرحله طالب دانش با استفاده از ابزارهاي معرفتي كه در اختيار دارد اعم از عقل و نقل به تلاش براي يافتن حقيقت مي پردازد. از آيات و روايات استنباط مي كند، به ادله عقلي فلسفي استناد مي كند و از شهود صادق بهره مي برد و از عقل رياضي و تجربي استفاده مي كند و حقيفت را كشف مي نمايد. مرحله دوم و سوم مرحله تعليم و تبليغ مي باشد. در اين مرحله معرفت شناس ديني به انتقال معارف ديني و نوري كه بدان دست يافته به ديگران به صورت خود آگاه اقدام مي نمايد. در تعليم معلم نتيجه تحقيق خود را كه مايه سعادت فردي و اجتماعي جامعه است به زبان سطوح مختلف سنّي و صنفي جامعه  ترجمه كرده و به آنها منتقل مي نمايد. كتاب نوشتن براي كودكان احتياج به ابزار مخصوص خاص تعليمي خود دارد و تدريس براي اساتيد دانشگاه نياز به ايراز هاي مفهومي متفاوتي دارد. همانطور كه سخنراني در يك جلسه مهماني نياز به ابزار مفهومي لازم را دارد. طيف مذهبي ما در قانع كردن مخاطب خود در مهماني و مدرسه و دانشگاه علي رغم حق بودن سخن راجل است به اين علت كه ابزارهاي مفهومي لازم را ندارد. به عنوان مثال يك فرد شاه دوست براي اثبات خوب بودن و خدمت كردن رضا شاه 10 مثال ساده و داستان همه فهم در چنته دارد كه ماهواره يا جاي ديگر به او آموزش داده است در اثبات خوب بودن دموكراسي و بد بودن تك صدايي به خوبي قدرت تبيين و قانع كردن مخاطب خود را دارد. براي نقض كردن و نشان دادن غير منطقي بودن برخي احكام اسلامي به راحتي مثال زده و تبيين مي كند ولي طيف مذهبي ما در استناد به ضرورت حكومت اسلامي يا تبيين ضرورت احكام مزبور ضعيف است و ابزار مفهومي آماده اي ندارد و صرفا به اين جمله كه :« آقا كفر نگوييد!» يا ... يا واكنش هاي تند اكتفا مي نمايد. در سير شهيد مطهري دو هدف پيگيري مي شود. هدف اول اينكه فرد با شخصيت يك انسان موفق در زمينه كار فرهنگي آشنا شود و بتواند شخصيت خود را به او نزديك كند و دوم اينكه از ابزار مفهومي كه شهيد مطهري در كتاب هاي خود جهت انتقال معارف اسلامي به يادگار گذاشته است جعبه ابزار خود را پر كنيم و براي انتقال معاني و حقايقي كه سعادت فرد و خانواده و جامعه ما در آن است (يعني همان معارفي كه با ارتباط با قرآن از طريق كتب آيت اله جوادي آملي به دست مي ‌آوريم ) دست به عصا نباشيم و ابزار مفهومي لازم را داشته باشيم و بتوانيم در حقايقي كه خود به آنها رسيده ايم، خانواده و فاميل و محله و جامعه خود را قانع نموده و آنها را هم به اين چشمه برسانيم. شایان ذکر است که کتابهای شهید فقید در سه سطح به مخاطبین به تناسب مناسبت های زمانی ارائه شده است. ترجیح اینست افرادی که جدیداً به این سیر می پیوندند از سطح الف آغاز نمایند.

برنامه هاي انجام شده:

سطح الف :

جاذبه و دافعه علی (علیه السلام)

حماسه حسینی(1 و2)

عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی

استاد در کلام رهبر

سیری در سیره ائمه اطهار (علیهم السلام)

انسان و ایمان

انسان در قرآن

هدف زندگی

احیای تفکر اسلامی

سطح ب:

آشنایی با علوم اسلامی (منطق، فلسفه و عرفان)

انسان و سرنوشت

مسئله شناخت

سیری در نهج البلاغه

گفتارهایی در اخلاق اسلامی

بررسی نهضت های اسلامی رد صدساله اخیر

سطح ج :

علل گرایش به مادیگری

اسلام و مقتضیات زمان (1و2)

خدمات متقابل اسلام و ایران

توحید

نظری به نظام اقتصادی اسلام

 

  

برنامه هاي آتي:

همراهي هر چله با كتاب معرفي شده و مطالعه آن، اتحاد با شخصيت فرهنگي شهيد مطهري و بدست آوردن جعبه ابزار لازم براي انتقال و تبيين حقايقي كه سعادت فرد و جامعه امروز ما به آن بسته است و به دست آوردن مهارت تبيين آن حقايق به زبان تعليمي و ساده

 

شما اینجا هستید: خانه کارگروه ها سیر مطهر