قرآن و عترت

سلام علی آل یاسین...!(149)

       سرّ تسمیه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) به بقیة الله

لقب شریف بقیة الله در قرآن کریم آمده (1) و وجوه متعددی برای این تسمیه قرآنی ذکر گردیده است. در فرهنگ قرآن کریم، هیچ چیزی جز وجه خدا ماندنی نیست و تنها چیزی ماناست که پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با خدای سبحان داشته باشد: «کُلُّ شیءٍ هالِکٌ إلاّ وجهَه.» (2)
ضمیر در «وجهه» در صورت بازگشت به قریب معنوی نه لفظی، به خدای سبحان باز می‌گردد که از همه چیز به همه چیز نزدیک‌تر است و آن‌گاه معنا چنین می‌شود: « جز وجه خدا همه چیز نابود یا نابودشدنی است »؛ اما اگر ضمیر به مرجع ظاهری و قریب لفظی برگردد، می‌بایست آیه را چنین معنا کرد: « هر چیزی نابود شدنی است، مگر وجه آن چیز ».
هر چیزی دارای دو جهت یا وجه است:

شما اینجا هستید: خانه مقاله ها قرآن و عترت