قرآن و عترت

سلام علی آل یاسین...!(151)

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی به سوی زمین نگریست، پس ما را برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که ما را یاری می کنند، آنها از خوشحالی ما خوشحال و به خاطر اندوه ما اندوهگین می شوند و مال و جانشان را در راه ما نثار می نمایند، آنان از ما هستند و سرانجام نیز با ما خواهند بود. (1)

یاری اهل بیت و نصرت امام عصر (علیه السلام) توفیقی نیست که برای هر کسی فراهم گردد. در هر نظامی یاران و خدمتگزاران و کارگزاران از ناحیه خود نظام انتخاب می شوند. نظام الهی نیز از این قاعده برکنار نیست. یاران خدا و یاوران پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام همگی توسط خداوند متعال انتخاب شده و به واسطه رسول گرامی و اهل بیت (علیهم السلام) پذیرفته می گردند.

تفسیر شریف تسنیم (نشریه هادی 52 و 53)

فصل پنجم: تفسير قرآن به عقل
چنانكه در بحث اقسام تفسير گذشت، يكى از منابع علم تفسير و اصول بررسى و تحقيق براى دستيابى به معارف قرآنى، عقل برهانى است كه از مغالطه وهم و تخيل محفوظ باشد. منظور از عقل برهانى همان است كه با اصول و علوم متعارفه خويش اصل وجود مبدأ جهان و صفات و اسماى حسناى او را ثابت كرده است.
تحقيق درباره تفسير قرآن به عقل گذشته از لزوم آشنايى با علوم قرآنى نيازمند بررسى شرايط برهان و موانع آن است تا بتوان از برهان عقلى بهره برد و از آسيب مغالطه مصون ماند؛ زيرا عقل رسول باطنى خداست و همان طور كه مدعى رسالت ظاهرى گاهى صادق است، يعنى واقعاً نبى است و زمانى كاذب و متنبى است، عقل كه رسول باطنى خداست، گاهى داراى رسالت صادق است و آن وقتى است كه با شرايط ويژه برهان بينديشد و زمانى كاذب است و آن وقتى است كه گرفتار مغالطه گردد؛ در اين حال همانند متنبى، هيچ سهمى از رسالت الهى ندارد. البته رسول واقعى در عالم ظاهر همواره معصوم است و هرگز نبى خدا متنبى نخواهد شد؛ ولى رسول باطن چنين نيست؛ زيرا ممكن است گاهى مانند متنبى گرفتار اشتباه شود.

سلام علی آل یاسین...!(150)

مقدمه نشریه هادی(52 و 53)

  السلام علي ائمّة الهدي؛

سلام بر امامان هدايت.(قسمت دوم)

ـ امامت، قلّه بي‏نظير برتري

ستيغ معنويت، اوج عظمت و رفيع‏ترين مقام در فرهنگ اسلام، امامت است.

عالم آل محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم)، ثامن الحجج، حضرت علي بن موسي الرضا (عليه‏ السلام)

امامت و امام را اين‏گونه معرّفي كرد:

سلام علی آل یاسین...!(149)

       سرّ تسمیه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) به بقیة الله

لقب شریف بقیة الله در قرآن کریم آمده (1) و وجوه متعددی برای این تسمیه قرآنی ذکر گردیده است. در فرهنگ قرآن کریم، هیچ چیزی جز وجه خدا ماندنی نیست و تنها چیزی ماناست که پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با خدای سبحان داشته باشد: «کُلُّ شیءٍ هالِکٌ إلاّ وجهَه.» (2)
ضمیر در «وجهه» در صورت بازگشت به قریب معنوی نه لفظی، به خدای سبحان باز می‌گردد که از همه چیز به همه چیز نزدیک‌تر است و آن‌گاه معنا چنین می‌شود: « جز وجه خدا همه چیز نابود یا نابودشدنی است »؛ اما اگر ضمیر به مرجع ظاهری و قریب لفظی برگردد، می‌بایست آیه را چنین معنا کرد: « هر چیزی نابود شدنی است، مگر وجه آن چیز ».
هر چیزی دارای دو جهت یا وجه است:

شما اینجا هستید: خانه مقاله ها قرآن و عترت